top of page

PENANG RETURN 2022

Tháng 10/2022 tôi trở lại Penang sau covid và hy vọng tìm lại những kỷ niệm đẹp của thị trấn này. Lần này tôi trải nghiệm khách sạn The Prestige và Jen Penang by Shangri-La.

6B7556BA-C397-408A-95CE-7CCEEDC02AC0.jpeg
BD62A0BA-F2E6-4C0F-9852-D4DD46056776.jpeg

View nhìn từ hồ bơi sân thượng khách sạn The Prestige Penang.

8A08A294-9D28-418D-BD2A-3F82D2383C1E.jpeg
34F1F171-A042-4FE9-B066-DE4651697B1D.jpeg
649C44A8-52A0-4DA6-A63A-EF1AD5AABAC9.jpeg

Đối diện Jen hotel là The Granite - Luxury Hotel Penang, với thiết kế hồ bơi trên cao, trong suốt, lạ mắt...

16D8C81B-071F-4252-8D5A-B464F015AAA2.jpeg
3733DA8D-C221-4EFD-BBA8-DBC3BA71B3FB.jpeg

Covid đã tác động nhiều đến du lịch Penang. Sức sống của thị trấn này giảm đi nhiều. (xem chi tiết trong blog /travel: Return to Penang)

6D4E4552-D327-4F34-B50D-41982B9DEA46.jpeg
71D1669B-D88C-4CAC-B284-49FA184F84A2.jpeg
25DABC3F-BA19-4518-BD1D-B506401649EA.jpeg

Vào thời điểm tháng 10/2022 rất ít du khách nước ngoài đến Penang. Chủ yếu vẫn là du lịch nội địa. Các dịch vụ vẫn chưa hồi phục hẵn sau covid, nhiều cửa hàng, quán ăn đóng cửa, khách sạn xuống cấp...

3E4752C2-5527-47D0-BED9-E21230195F14.jpeg
2070A077-D36F-43D5-AC44-C3164FEE7E95.jpeg
87CF94D3-FE29-408B-B35F-D100EBD06936.jpeg
A916D10B-7A37-4EBB-9AC8-E73070FEFBEE.jpeg
91EC4FAE-879D-4BC2-BD11-FBC9E22986B4.jpeg
590AD261-DCC6-4C3E-9312-B336CE8DBF1C.jpeg
904FF3BB-CEB5-4E11-895C-FACABF5A5013.jpeg
2256F4F9-1546-440D-91ED-C193C203D723.jpeg
89709AB0-4AC0-470D-8EFB-1D34A6B7A360.jpeg
E4536365-2C08-4E8B-B64F-CA5551543FC5.jpeg
2DB71C73-63C6-4742-82F9-7F4D4A8BF726.jpeg
803882C3-2CE4-47B3-8F56-46353D1EF4A7.jpeg

Penang Hill, The Habitat.

BC174AFE-3BCA-4A15-A1A6-79A9CC44655E.jpeg
841E0242-815C-4C8D-94B0-596E0CA4F430.jpeg
3A1EFFC5-584D-4972-9E97-1832A694A5CB.jpeg
19CEE7A7-8A61-426D-9B28-95B7536B574B.jpeg
E43A368A-7238-4598-A2A2-067ADF373086.jpeg
1ECECB3D-9B2D-4303-A8F1-FD152E3DED8E.jpeg
2141C420-6B7F-4D19-B754-6C7F12AF75EA.jpeg
9FBDFADE-DAF2-4C31-9BA8-383492DC9326.jpeg
299DF3DC-2516-40B1-B689-5484EEE4B116.jpeg
1C05273E-0F1E-4C09-99C2-BE45CFF1DCD3.jpeg

Nhà xem bói

2143A3C7-19FF-4FB5-97EF-E6213E18BAB9.jpeg
898B1397-3BCD-4F61-8D3E-4094B15C7585.jpeg
8232B4AB-C3E8-4824-AE2E-7EED2564EDBB.jpeg
0A840611-7D2C-4B25-9A2A-34E9410A5247.jpeg
67717D24-E8F6-4627-9E46-1051B5E5E629.jpeg
11913389-1E75-4496-A767-0B81AF673779.jpeg
FD7A14C5-1A93-4EB7-8C09-A28E4968E029.jpeg
F4CDF2F8-C29C-4AF1-A7AA-3D3A986DB2D2.jpeg
4B4F4004-5D58-47DB-B920-187E1712EBED.jpeg
92A63C87-1C07-418D-BE38-6C872084E986.jpeg
1B76EA4E-A8DB-4AD8-82CC-4CD938455383.jpeg

Straits Quay

B559068F-8418-4836-97BE-330D9F19ED43.jpeg
604F421A-F8E2-4408-83E3-76E9D7940AAD.jpeg
34E5BE62-B71F-4C20-B633-068BF1A81D60.jpeg
F25A12F8-67E6-4C3C-B6D2-44584676986E.jpeg
50865917-5429-4E93-9F7F-76919D7C721B.jpeg

The Chew Jetty Vilage

1FD124D1-7BC6-4636-A915-AA29C74CBA88.jpeg
D8E50910-6BF8-4903-97F9-7332D4EC9565.jpeg
13307848-E02A-4205-A863-4E21B6D22D98.jpeg
B4F5783D-D5A8-492E-86B3-44AFC05BD227.jpeg
8002C9D3-00E8-46D7-B096-B28D9EC58798.jpeg
0B0F9A6B-4CC3-458C-B401-590B13A8DDEF.jpeg
96F90D3D-361A-4385-B96A-5ECF00AB31DB.jpeg
E26F574E-D133-4F70-A332-4BF4E914F08C.jpeg
41D76917-BFE8-4606-AAD3-A4D531123B10.jpeg
06CFAB68-F56A-49C8-BE8A-C9ADEAE4631A.jpeg
16C6BB5D-021F-4917-83A4-20319E3892B0.jpeg
7418450D-7952-4203-A626-7E1FBB06D531.jpeg
DD468E28-F909-45C3-9C46-0BFD9BB71389.jpeg
7EC2BA93-E629-47DB-91C8-C4C382423358.jpeg
2D8A4A53-23A0-4F56-A105-C84F442C702D.jpeg
A930BF3C-02E8-440B-B62D-C600E249197E.jpeg
8A0335C3-649B-4D91-87D8-E6D9C28A882D.jpeg
85932B04-A174-42F5-ACF4-370D8DA2BB05.png
2AD7341D-1872-437C-B3FE-B252B8878EC8.jpeg
12C338C6-3AEA-447A-B5B1-D2C4469C4038.jpeg
B9C803FA-7466-417A-AFA3-A66F750D3770.jpeg
612F56E3-EA73-4630-B5A4-3B13EDA4C035.jpeg
qư.jpg
85BAFF43-7057-4646-95DA-A20C0C4538FE.jpeg
bottom of page