top of page

NOTRE-DAME DE PARIS

Vương Cung Thánh Đường Notre-Dame de Paris được xây dựng 1163 và hoàn thành 1345 có kiến trúc Gothic Pháp tuyệt đẹp.

Ngày 15 tháng 4 năm 2019, một đám cháy đã bùng phát trên mái nhà Nhà thờ Đức Bà Paris, gây thiệt hại đáng kể, chóp nhà thờ và mái bị sập, và thiệt hại đáng kể đã xảy ra đối với bên trong và các bức tường của nhà thờ

bottom of page