top of page

LAOS

Nằm ở trung tâm phía bắc Lào, Luang Prabang được xếp hạng là Di sản Thế giới của UNESCO vì những giá trị văn hóa, lịch sử và kiến trúc nổi bật. Vào thế kỷ 14, Vua Fa Ngum đã thành lập Vương quốc Lào đầu tiên, Lane Xang, tại đây. Luang Prabang vẫn là thủ đô của Lane Xang cho đến năm 1565 khi thủ đô được chuyển đến Vientiane.

Wat Xieng Thong là một ngôi chùa Phật giáo quan trọng nhất của Lào và vẫn là một tượng đài quan trọng đối với tinh thần tôn giáo, hoàng gia và nghệ thuật truyền thống.

 

Vientiane pha trộn kiến trúc thuộc địa của Pháp với các ngôi đền Phật giáo như Pha That Luang, thế kỷ 16, là biểu tượng quốc gia.  Wat Si Saket, nơi có hàng ngàn bức ảnh Phật và Wat Si Muang, được xây dựng trên một ngôi đền Hindu.

bottom of page