top of page

MY JOURNEYS

Sapa tháng 5/2001, chuyến khảo sát cùng văn phòng Vidotour Hanoi với đối tác Topas Sapa. Chuyến đi trek và ngủ đểm ở nhiều bản làng dân tộc.

30 Rockefeller Plaza là một tòa nhà chọc trời tạo thành trung tâm của Trung tâm Rockefeller ở Midtown Manhattan , Thành phố New York. Chuyến đi sales call đáng nhớ cùng với Xuân Nam tháng 9/2006.

Đền Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia vào năm 2006 chưa bị du lịch tàn phá nhiều, ta còn có cơ hội nhìn thấy một số đền thờ, tượng đài còn nguyên bản.

Chợ phiên Lũng Phìn, nơi hội tụ hơn 16 dân tộc anh em sinh sống trên vùng cao nguyên đá Hà Giang, là một trong những chợ phiên lùi độc đáo, cứ đều đặn 6 ngày một phiên, họp ngày Dần và ngày Thân.