top of page

Ý TƯỞNG - SẢN PHẨM

Là một người luôn tiếc nuối và giữ lại các vật dụng cũ kỹ, đam mê dạo bước lùng sục hàng lạc xoong ở các chợ trời, thích chế biến, sáng tạo 'hàng độc hàng lạ' không 'đụng hàng'.

 

Mỗi thứ đều có cái hồn, vẻ đẹp của nó theo đánh giá của mỗi người.

Nhiều thứ tưởng chừng không ghép được, không hòa hợp được nhưng thực tế lại rất bất ngờ.

Bạn sở hữu một món đồ lưu niệm cũ kỹ, hư hỏng ... đừng  vứt bỏ nó... hãy cùng tôi tôn tạo lại vẻ đẹp và giá trị của nó theo ý thích của bạn.

Phuc 0903827015

phucvido@gmail.com

PHUC.jpg

CÂU CHUYỆN

Là một người luôn tiếc nuối và giữ lại các vật dụng cũ kỹ, đam mê dạo bước lùng sục hàng lạc xoong ở các chợ trời, thích chế biến, sáng tạo 'hàng độc hàng lạ' không 'đụng hàng'.

 

Mỗi thứ đều có cái hồn, vẻ đẹp của nó theo đánh giá của mỗi người.

Nhiều thứ tưởng chừng không ghép được, không hòa hợp được nhưng thực tế lại rất bất ngờ.

Bạn sở hữu một món đồ lưu niệm cũ kỹ, hư hỏng ... đừng  vứt bỏ nó... hãy cùng tôi tôn tạo lại vẻ đẹp và giá trị của nó theo ý thích của bạn.

Phuc 0903827015

phucvido@gmail.com

catdog.jpg
bottom of page