top of page

OPÉRA GARNIER

Nhà hát lớn Paris được kiến trúc sư Charles Garnier xây dựng từ năm 1862 đến 1875, có sức chứa 1,979 ghế, được xem nổi tiếng nhất thế giới, là biểu tượng của Paris cùng với Notre Dame Cathedrale, Louvre... 

https://en.wikipedia.org/wiki/Palais_Garnier

bottom of page