top of page

TERRARIUM

Updated: Oct 8, 2023


Terrarium ra đời từ hoàn cảnh năm 1842 khi bác sĩ kiêm nhà thực vật học Nathaniel Bagshaw Ward trong quá trình quan sát các hành vi của côn trùng đã vô tình để lại một trong những bình thủy tinh có bào tử dương xỉ bên trong, sau đó bào tử này đã này mầm và phát triển thành cây dương xỉ, và terrarium bắt đầu xuất hiện.


Trong thập niên cuối thể kỷ 19, hình thức terrarium được phát triển rộng rãi, đặc biệt là khi Nathaniel Bagshaw Ward thuê thợ mộc đóng các lồng cây để xuất khẩu các loài cây bản địa từ Anh đi Úc. Sau hành trình xa nhiều tháng trong lồng, cây vẫn phát triển tốt, đặc biệt cũng bằng phương pháp này cây được vận chuyển ngược chiều tức Úc về Anh vẫn giữ được tình trạng sức khỏe tốt. Những chiếc lồng này giai đoạn đó chưa được biết đến với tên gọi Terrarium mà nó được gọi tên là Wardian. Thí nghiệm của Nathaniel Bagshaw Ward chỉ ra rằng thực vật có thể được niêm phong trong lồng kính không có thông gió vẫn có thể tiếp tục phát triển.Phân loại có terrarium kín và mở. Hệ sinh thái mô phỏng gồm:

Aquaterrarium gồm một phần đất và một phần nước. Hình thức chuyển tiếp gồm:

  • Paludarium: Còn gọi là hồ bán cạn, mô phỏng theo một đầm lầy. Nó đặc trưng bởi lượng nước ít và có nhiều loài thực vật. Có thể chứa động vật lưỡng cư và côn trùng.

  • Riparium: mô phỏng theo một đoạn bờ sông. Nó đặc trưng bởi tỉ lệ nước lớn hơn trong Paludarium.

  • Rivarium: mô phỏng theo một đoạn sông suối với sỏi đất. Đặc trưng của nó là lượng nước nhiều đáng kể hơn đất, thực vật tiêu biểu là các dạng cây có thể nổi trên nước hoặc treo ở các cạnh. Có thể chứa động vật thủy sinh.

Forestterrarium mô phòng sinh cảnh rừng, là dạng chuyển tiếp giữa một terrarium khô và terrarium rừng mưa nhiệt đới.

Rainforestterrarium mô phỏng môi trường sống của động thực vật rừng mưa nhiệt đới.

Dryterrarium gồm các dạng terrarium nóng và khô. Chúng tiếp tục được phân loại nhỏ hơn từ các đặc điểm trang trí và nuôi trồng.

  • Desertterrarium: Mô phỏng sa mạc, chất nền của loại terrarium này là lớp cát sâu hoặc hỗn hợp đất sét - cát. Terrarium sa mạc chỉ trồng tối đa 2 cây với xương rồng hoặc 1 đoạn gỗ lũa.

  • Steppeterrarium: Một dạng terrarium mô phỏng thảo nguyên khô, chuyển tiếp của terrarium sa mạc và terrarium savan.

  • Savannaterrarium: Mô phỏng sinh cảnh trảng cỏ. Mô hình có chứa thực vật, đá và gỗ. Nó có thể chứa bụi gai nhỏ thân hóa gỗ.

  • Rockterrarium: Mô phỏng cảnh quan bãi đá.

Formicarium mô phỏng môi trường sống tự nhiên của kiến.

Insectarium mô phỏng môi trường sống ngoài tự nhiên của côn trùng.
15 views0 comments

Recent Posts

See All

EyeEm

Comments


bottom of page